Voor 1e-lijns organisatie

Als professionele zorgverlener heb je een belangrijke rol in het signaleren van een situatie waar hulp vanuit de omgeving nodig is. Het kan voor de patiënt of de mantelzorger erg moeilijk om zelf spontaan hulp te organiseren uit het eigen netwerk.

De regie terug

Vraagverlegenheid, vraagt om een specifieke werkwijze. Een nieuwe benadering van mantelzorgers.

Onze methodiek is erop gericht te luisteren. Mensen weer de regie over hun leven terug geven. Door de zorg en alle taken die daarbij komen, hebben veel mantelzorgers het gevoel de controle over het leven kwijt te zijn. Daardoor kan het gevoel ontstaan niet meer aan belangrijke persoonlijke relaties te kunnen werken.

Een gevoel van eenzaamheid en onbekwaamheid volgt en kan leiden tot overbelasting.

Deze mantelzorgers kunnen zelf heel goed aangeven waar het probleem zit – en welke kleine oplossingen zouden kunnen helpen.

Van  vraagverlegen naar daadkrachtig

Met onze werkwijze werkt de zorgprofessional met de cliënt naar een moment waarin er iets verschuift van besluiteloosheid naar het gevoel weer een keuze te hebben.

Met onze unieke communicatie techniek krijgen mantelzorgers dus juist weer de regie over hun leven terug.

Wij noemen deze techniek transformatief werken. Dit staat tegenover oplossingsgericht werken, waarmee je mensen als het ware juist iets uit handen neemt.

Een mantelzorger die de kracht heeft om hulp te vragen is een basisvoorwaarde voor succesvol gebruik van onze website.

De zorgprofessionals worden dan ook door Bucket Line op maat getraind.

Wil je zelf aan de slag kunnen met onze methodiek? En heb je interesse in onze trainingsprogramma? Neem dan contact met ons op.